Okategoriserad

Knut Kjellberg

Vår allas vän Erik Kjellberg (sonson till till Knut Kjellbergs äldre bror, Jonas C:son Kjellberg), Professor Emeritus i musikvetenskap vid Uppsala Universitet, har skrivit en imponerande bok om den karismatiske folkbildaren Knut Kjellberg och hans värld som nu finns att köpa i bokhandeln. Boken handlar dessutom om Kjellbergarna i Göteborg under 1800-talet.

Köp den, mycket läsvärd!

Stipendier 2024

Stipendier 2024
Vi har i år glädjen att utlysa ett antal stipendier med en total stipendiesumma på 60.000 kr. Stipendieansökan skall vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 14 juni 2024 till adressen jonas.t.kjellberg@kjellberg.org

För att söka måste man vara medlem i Kjellbergska släktföreningen och oavsett ålder ägna sig åt ”undervisning, utbildning och/eller vetenskaplig forskning, t ex släktforskning, även som understöd till annat för medlemmarna gagneligt ändamål ” .

Se vidare under fliken ”Stipendier”