Medlemskap

Nu är vi 194 medlemmar vid senaste folkräkningen,……gå med i denna folkrörelse du med!

Glöm inte att du måste vara medlem för att kunna söka stipendium!

Så här blir du medlem!

Sänd ett mail till ordförande Jonas T Kjellberg  eller vår skattmästare Ulf Kjellberg där du anger:

Namn och fullständiga adressuppgifter samt gärna släktskap.
Betala in medlemsavgiften till kassören på bankgiro: 744-2171

Medlemsavgifter:
Ständig medlem – 1600:-
Årsmedlemskap – 100:-  för vuxen ≥18 år.
Årsmedlemskap – 50:- för ungdomar < 18 år.

Är ni en hel familj så kostar det 250:- för hela familjen inklusive barn under 18 år.
Tänk på att de barn, som fyller 18 år, och alltså blir myndiga, skall betala egen medlemsavgift.

Sorry, this page is only available is Swedish so far.