Bostäder, gårdar och hus

Gårdar av släktintresse i Lidköpingstrakten
Kjellbergsgårdar
Inskannat från ett ganska dåligt original men bör med lite möda kunna läsas.

BENGT HÅKANSGÅRDEN
Anteckningar upplästa på släktmötet 1965 och nedtecknat av Carl C:son Kjellberg
Bengt Håkansgården

STOREBERG
Skrifter om Storeberg och Frielsberg som dels är ett utdrag ur släktboken samt dels ur Wikipedia.
Storeberg och Frielsberg
Storeberg 

Skrivelse om Tådene slöjdskola som Kjellbergarna på Storeberg stödde under åren.

ÖSTRA HAMNGATAN 19, GÖTEBORG
Kjellbergarnas största och mest dominerande residens låg på Östra hamngatan 19 i Göteborg, i mer än 100 år. Här kan du läsa om fastigheten, som fortfarande finns kvar, om än tämligen ombygd jämfört med orginalet.

Östra Hamngatan 19
Östra Hamngatan