Grundades

Kjellbergska Släktföreningen grundades 1944 på Trädgårdsföreningen i Göteborg. Föreningen har nu 194 medlemmar, med både s.k ständiga såsom årsbetalande medlemmar. Till föreningen hör också en stipendiefond, vars huvudsakliga ändamål är att dela ut stipendier.

Bild från första släktmötet den 6 augusti 1944

Styrelsen för Släktföreningen har att förvalta Stipendiefondens förmögenhet och avkastning. För främjande av stiftelsens ändamål får endast stiftelsens avkastning användas. Avkastningen används till utdelning av stipendier enligt stipendiefondens stadgar som finns under separat flik.

Vill du uppdatera dina närmaste släktingar, bröder, systrar, kusiner och kanske sysslingar skicka ett email till jan.w@kjellberg.org eller jonas.t.kjellberg@gmail.com