Allmän information

Ett grundläggande syfte för föreningen är att stärka banden mellan generationerna och släktgrenarna. Det gör vi bland annat med denna hemsida men också med regelbundna släktmöten där vi har det trevligt tillsammans med släktmöte, middag och diverse aktiviteter. Vi har ett vandringspris i Golf samt gör olika intressanta utfärder.

Nästa släktmöte planeras till september 2024. Mer information kommer senare.