Allmän information

Ett grundläggande syfte för föreningen är att stärka banden mellan generationerna och släktgrenarna. Det gör vi bland annat med denna hemsida men också med regelbundna släktmöten där vi har det trevligt tillsammans med släktmöte, middag och diverse aktiviteter. Vi har ett vandringspris i Golf samt gör olika intressanta utfärder.

Nästa släktmöte planeras till 14- 15 september 2024 i Linköping. Ett mail har skickats ut till alla medlemmar för anmälan. Har du inte fått mailet hör av dig till ordförande.