Släktens Historia

Hur ser vårt ursprung ut? Här läggs upp material som kan vara av intresse för både äldre och yngre släktingar. Skicka gärna liknande material som ni kan ha i ”gömmorna” eller rådgör med undertecknad. I framtiden kan detta byggas upp som ett släktarkiv, där man kan hitta information om bortgångna släktingar, hur och var de levde och hur samhället såg ut på den tiden.
CG Kjellberg (cgkjellberg@gmail.com)

Del 1, Släktens trolige stamfar Jöns Swensson Kielbergh
Del 2, Källstorp i Broby socken, Skaraborgs Län
Del 3, Per Olofsson i Källstorp och några av hans efterkommande

Personbeskrivningar av Kjellbergare
Dokumentation från brev samt skrivelser i Släktarkivet hos CG Kjellberg
A. Uddenbergs personbeskrivningar

Harry Martinssons goda fé (Margaret Kjellberg 26/8 1881 – 13/1 1951)
Harry Martinsson

Äldre levnadsbeskrivningar i brevform
Detta är en sammanställning av brev som gjorts av Georg K.son Kjellberg och som tillhandahållits släktföreningens medlemmar i olika omgångar under nittonhundrasjuttiotalet. Dessutom ett dokument som tillhandahållits av Christina Kjellberg (dotter till Knut Jonas 1907-1960) men som skrivits av Carl Kjellberg (son till Jonas Henrik Reinhold K 1858-1942).
Brev från Ingeborg K f Arnoldsson
Brev fr Knut K1895-1906
Brev fr Knut 1911-1914
Brev fr Knut Kjellberg
Brev från Knut K 1915-21
Brev fr Carl K 1988

Carl C:son Kjellberg:s släktbok (Inskannad med benägen hjälp och uthållighet av Christina Stenbäck och Professor Erik Kjellberg) med genomgripande beskrivningar släktens personer (t.o.m 1967) och lite om släktens ursprung
Släkten Kjellberg (”Släktboken”)
Stamtavlor för boken ”Släkten Kjellberg”

J.A.Kjellberg & Söner

Männen och historien om handelshuset J.A Kjellberg& Söner. Vad var ursprunget till företaget, vilka var de tongivande personerna som ägde, drev och utvecklade företaget. Ladda ner en skrift som utgavs till släktmötet 2019.
J.A Kjellberg & Söner

Sorry, this page will only be available is Swedish.