Syfte

Föreningen skall knyta samman generationerna och grenarna inom vår släkt.

Föreningen skall utgöra ett modernt nätverk av aktiva medmänniskor, som kan bidra till medlemmarnas personliga utveckling och framsteg.

Vi lyckas med detta genom att utnyttja sociala medier såsom aktiv hemsida, kommunikation genom e-post och brev samt facebook aktiviteter samt genom att arrangera släktmöten där släktingar kan träffas umgås genom olika aktiviteter.