Stipendier 2024

Stipendier 2024
Vi har i år glädjen att utlysa ett antal stipendier med en total stipendiesumma på 60.000 kr. Stipendieansökan skall vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 14 juni 2024 till adressen jonas.t.kjellberg@kjellberg.org

För att söka måste man vara medlem i Kjellbergska släktföreningen och oavsett ålder ägna sig åt ”undervisning, utbildning och/eller vetenskaplig forskning, t ex släktforskning, även som understöd till annat för medlemmarna gagneligt ändamål ” .

Se vidare under fliken ”Stipendier”

Lämna en kommentar