Släktringen


Många av oss i släkten bär eller innehar en s.k släktring. Den har funnits länge och här kan du läsa mer om hur du skaffar en ring.

Kjellbergska släktringen lär ha designats och framtagits första gången omkring sekelskiftet 1900. Någon skiss eller modell finns inte tillgänglig varför några exemplar av befintliga ringar återges i bifogade foto.

Ringen är tillverkad i 18k guld och har två slingor med virad guldtråd alternativt ritsad tråd. Stenarna kan vara antingen Karneol med brunröd färg (för män födda Kjellberg eller ingifta män som bär namnet Kjellberg) eller Sardonyx i blåaktig ytfärg med brunaktig bakgrund (för kvinnor födda Kjellberg eller ingifta kvinnor som bär namnet Kjellberg) samt i mossgrön Agat för övriga ständiga medlemmar.

Karneol: Karneol är modets, kreativitetens och individualitetens sten. Den har beskyddande egenskaper, framförallt mot ilska, avundsjuka och rädsla. Den kan stärka minnesfunktionerna samt hjälpa till att minnas tidigare liv. Karneol sägs också vara en bra sten när det gäller att hitta ”den rätte/rätta”. Inom healing används stenen för att läka öppna sår, föryngra celler, mot reumatism, njurproblem, gallsten och förkylningar/allergier

Sardonyx: Sardonyx är en variant av agat som består av två lager, ett röd/brunt lager sard, ett grekiskt ord som betyder ”rödbrun” och ett grått/vitt/svart/brunt lager av onyx, ett annat grekiskt ord som betyder ”nagel” eller ”klo”. Därav namnet sardonyx. Sardonyx är en av ”The stones of Fire” som enligt Bibeln (Ezekiel 28:13-16), gavs till Moses och sades ha kraften att sammankalla änglar. I Uppenbarelseboken berättas också att sardonyx är en av de tolv ädelstenar som fattades in i Jerusalems murar. De gamla egyptierna gjorde scarabéer av sardonyx och bar dem som talismaner. När de romerska soldaterna gick ut i strid så bar de sardonyx med Mars (krigsguden) ingraverad, i tron att det skulle stärka deras mod. Inom healing idag så används stenen för att stärka självkontrollen

Grön Agat: Agat, som är en typ av kryptokristalliserad kvarts, karakteriseras av sina band/strimmor i olika, oftast skarpa, färger. Namnet kommer från den plats där stenen ursprungligen hittades, River Achates, på sydvästra Sicilien. I gamla tider trodde man att agat hade förmågan att göra bäraren osynlig och under medeltiden så var det vanligt att binda agat vid hornen på sina oxar för att försäkra sig om en god skörd. Problemet här måste väl ha varit att man riskerade att oxen skulle bli osynlig och svår att hitta! Agat sägs kunna bota sömnlöshet, ge lyckliga drömmar samt skydda mot fara. Under antiken trodde man att agat kunda sänka feber, släcka törst, få ner pulsen och försäkra bäraren om ett långt, framgångsrikt och hälsosamt liv.

Några regler har egentligen tidigare inte funnits vad beträffar rätten att bära denna ring. Vi har därför i styrelsen under 2023 beslutat att följande skall gälla:

Kjellbergska släktringen får bäras av den som i rakt nedstigande led härstammar från Jonas Anders född 1788 och död 1877 och som vid ringens utdelande bär namnet Kjellberg som efternamn eller del av efternamn. Detta gäller även dennes hustru, man samt barn som bär namnet Kjellberg som efternamn eller del av efternamn. Även den som på mödernet i rakt nedstigande led härstammar från Jonas Anders och tillika är medlem i Kjellbergska Släktföreningen utan att heta Kjellberg har rätt att bära ringen, dock med grön Agatsten.. Samma rätt får övriga medlemmar i Kjellbergska Släktföreningen som bär namnet Kjellberg liksom deras barn som också skall bära namnet Kjellberg.

Ingifta, sambor, särbor, kärbor samt övriga som är ständiga medlemmar i Kjellbergska Släktföreningen får också bära ringen med grön bandad Agat. Skulle ett sådant förhållande upphöra, rekommenderar vi att ringen återlämnas till givaren för återbruk med ny sten.

Ringen kan tillverkas av var och en som så önskar men skall i stort ha samma utseende som bifogade fotografier och ha ovan fastställda stenar. Dessa skall ingraveras i sigillskrift.

Det rekommenderas att den som bär ringen skall vara 15 år eller äldre och utdelas resp. införskaffas med anledning av större högtid såsom konfirmation, studentexamen eller annan examen men kan även rekommenderas att utdelas vid ett första barns födelse.

Vid tveksamheter skall Släktföreningens ordförande rådfrågas.

Kontakta gärna vår egen Jan W Kjellberg så kan han lämna kostnadsförslag. jan.w@kjellberg.org

De tre varianter på ringar som finns, från vänster;. Brun Karneol sten, blå Sardonyx sten och Grön Agat sten