Släktgolf

Varje släktmöte har sina höjdpunkter.

För golfaren är det naturligtvis släktgolfen som går av stapeln. Jan W (112152122322) har haft vänligheten att donera ett vandringspris som verkligen kan pryda varje hem. Är du golfare så tveka inte utan anmäl dig på nästa släktmöte.
Vandringspriset
Klicka här för att se vinnarna genom åren 1 
Klicka här för att se fler vinnare genom åren 2
Kjellbergsgolfen 2015
Kjellbergsgolfen 2017
Kjellbergsgolfen 2019

Regler:

Det är sedan 1999 tradition med att de medlemmar som önskar och kan spela golf får visa det på våra släktmöten. Här följer våra enkla men rättvisa regler:

1. Golfspel skall anordnas på lämplig och ej så avlägsen bana från ort där släktmöte hålls.

2. Endast medlem i släktföreningen har rätt att deltaga.

3. Tävlingen spelas som poängbogey varvid officiellt handicap gäller, eller klubbhandicap, dock med vederbörlig hänsyn till banans slope.

4. Tävlande förbinder sig i fall av vinst, att ingravera namn med släktnummer och år på den för detta ändamål av Jan W Kjellberg (22322) uppsatta ständiga vandringspriset.
Ingravering skall ske med teckenstorlek 12 punkter.

5. Vinnaren förbinder sig vidare att överlämna priset till styrelsen före nästkommande släktmöte.

6. Tävlingen inhiberas till nästkommande släktmöte om en eller ingen tävlande anmäler intresse för deltagande varvid priset förvaltas av styrelsen.

7. När priset fulltecknats åligger det släktföreningen att arrangera lämplig sockel för fortsatt ingravering.

Sorry, this page is only available is Swedish so far.