Skandinaviska kreditaktiebolaget 1864-1914. Göteborg 1914. (ca 170 sid)

Ger en inblick i bakens grundande och första 50 år. Foton på alla styrelsemedlemmar, bilder av bankhusen runt om i Sverige, många tabeller och siffror och en rätt trevlig berättande text. För den släkt-, siffer- och historieintresserade närmast inom avd. ekonomisk historia.