Kjellberg, Knut: Själskultur. Stockholm 1922. (155 sid)

Folkbildaren Knut Kjellbergs (1867-1921) stora arbete om livsvärden och den andliga kulturen. Ett arbete fyllt av lärdom och mycket engagemang.