Carl C:son Kjellberg, Släkten Kjellberg

Detta är standardarbetet om vår släkt. Mycket utförlig särskilt om personer och släktförhållanden i gamla tider, många fina illustrationer och noggranna genealogiska tabeller där man får veta hur allt och alla hänger ihop.

Finns att ladda ner här: Släkten Kjellberg