Kjellberg, Carl C:son: Källstorp i Broby socken, Skaraborgs län. Ett försök till gårdshistoria, i Släkt och hävd 1979: 1-2, s. 206-229, (Tidskrift utgiven av genealogiska föreningen).

Carl C.sons kompletterande uppsats rörande vår släkts äldsta historia.

Se vidare pdf-fil under krönika.