Founded

Kjellbergska Släktföreningen grundades 1944 på Trädgårdsföreningen i Göteborg. Föreningen har nu 194 medlemmar, med både s.k ständiga såsom årsbetalande medlemmar. Till föreningen hör också en stipendiefond, vars huvudsakliga ändamål är att dela ut stipendier.

A picture from the first family meeting the 6th of August 1944

Styrelsen för Släktföreningen har att förvalta Stipendiefondens förmögenhet och avkastning. För främjande av stiftelsens ändamål får endast stiftelsens avkastning användas. Avkastningen används till utdelning av stipendier enligt stipendiefondens stadgar.

För att erhålla en mer dynamisk värdepappersportfölj och för att samtidigt fokusera på direktavkastningen i portföljen, samt minska risken i portföljen, så tog styrelsen ett beslut att göra ett antal omplaceringar. Portföljen är nu mer spridd på fler aktieslag och innehavet i Electrolux har minskat väsentligt, även om den aktien fortfarande är det värdemässigt största innehavet. Kursuppgången i Electrolux har samtidigt gjort att aktien fortfarande har en stor viktandel.

Vi kommer att under de närmaste åren fortsätta värva ett nya medlemmar främst genom facebook aktiviteter, men också genom personlig kontakt. Föreningen skall vara ett nätverk för unga släktingar och hemsidan skall utgöra basen i föreningens kommunikationsflöde.

Vill du uppdatera dina närmaste släktingar, bröder, systrar, kusiner och kanske sysslingar skicka ett email till jan.w@kjellberg.org eller jonas.t.kjellberg@gmail.com