Attman, Arthur: Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962. Del I.:1 Göteborg 1863-1914. Göteborg 1963. (ca 375 sid)

En bred, faktaspäckad, vetenskaplig redogörelse för Göteborgs sociala och ekonomiska förhållanden. Här och var kan man läsa om familjen Kjellbergs insatser på bl.a. trävaruindustrins område (se s. 23 m fl.)