Bridge

KJELLBERGSBRIDGEN

En bridgetävling arrangeras vid våra Släktmöten.
Tävlingen går i form av partävling där deltagarna antingen själva väljer sin partner eller om detta inte kan ske så fördelas de enskilda spelarna genom lottning till jämna par.
Saknas förutsättningar för jämna par gäller deltagande i den ordning som anmälan kommit tävlingsledningen tillhanda.
Normalt kommer 24 brickor att spelas, men detta kan ändras av tävlingsledningen så att alla möter alla.
Tävlingen sker utan hcp beräkning och äger rum kvällen före Släktmötet med start kl 17.00. Kvällen avslutas med en vickning eller motsvarande.
Prisutdelning sker i anslutning till Släktmötet.
Ett vandringspris har skänkts av Jan W Kjellberg och vinnarna står för ingravering av namn och årtal.
Vinnarna förbinder sig att förvara vandringspriset och att ersätta detta vid förlust.
Vinnarna överlämnar priset till tävlingsledningen före nästa tävlingsomgång.
Skulle bridgen upphöra får sista vinnarparet behålla priset.

Första bridgetävlingen gick av stapeln på Släktmötet 2015. Vinnare på en individuell tävlingsform med hoppande träkarl blev Jan W Kjellberg som därmed fick en första inteckning i vandringspriset.