Photo albums from Family Meetings

Här visas bilder ifrån olika tillställningar med den Kjellbergska släkten. E-posta in era egna bilder och bildtexter till webmaster@kjellberg.org för publicering.

Bilder på styrelsen och bild på grenarna (alla samlade) är på väg.

Tryck på miniatyren i bildarkivet så kommer bilden upp i ett större format, samt om man klickar längst upp till vänster i bilden blir det ett bildspel.

Släktmöte 2019
Släktmöte 2017
Släktmöte 2015
Släktmöte 2013
Släktmöte 2012
Släktmöte 2011
Släktmöte 2005
Släktmöte 2004
Släktmöte 2002
Släktmöte 1999
Släktmöte 1947
Film från släktmöte 1947 och framåt..

Släktmöte 1944 (Bild samt deltagarförteckning)