Welcome to Kjellbergska Släktföreningen

Släktmöte 21-22 september 2019 på Ombergs Golfresort. 132 glada och trevliga släktingar samlades. Bra väder och ett fantastiskt arrangemang ordnat av festkommittén och styrelsen.

Nyhetsbrev mars 2020

Göteborgssläkten Kjellberg, är en svensk släkt vars äldsta kända stamfader är Jöns Kielbergh, död 2 april 1733 i Otterstad. Hans föräldrar var troligen Swen Persson i Kjellstorp, gift omkring 1652 med Ingeborg Andersdotter. Swen Persson var son till Per [Olofsson], bonde i Kjellstorp i Broby socken i Skaraborgs län. Jöns Kielbergh gifte sig 24 maj 1688 i Otterstad med Catharina Waldon, född omkring 1658, död 1740 och dotter till trädgårdsmästaren på Läckö, Daniel Ersson Waldon och Bengta Windruf.

Omkring 1680 var Jöns Kielbergh byggningsskrivare på Läckö slott och bosatt på Berg Bengt Håkansgården i Otterstad, som han skatteköpte 1719. Med hans två söner Jonas Kjellberg (1722–1760) och kronolänsman Abraham Kjellberg (1725–1795), delade sig släkten i två huvudgrenar, senare benämnda som ”den andra” respektive ”den tredje”. De ”första grenen” har Johan Kjellberg (1713–1782) som stamfader. Senare utgrenade sig Storebergslinjen med stamfadern Jonas Henrik Reinhold Kjellberg (1823–1896) samt Göteborgslinjen med Carl Ossian Kjellberg (1825–1891) som stamfader ur den andra grenen.

____________________________________________________________________________
Föreningen har som ändamål att sammansluta ättlingar till den kände göteborgaren och riksdagsmannen Jonas Anders Kjellberg (1788-1877). Släkten med anor från 1500-talet finns spridd på många håll i världen och föreningen utgör en sammanhållande länk för dess medlemmar.

 

 

 

The society has as its purpuse to unite the descendants of the famous citizen of Göteborg and member of parliament Jonas Anders Kjellberg (1788-1877).

The family, dating from 16th century,  are spread over the world and society is a connecting link for its members.

We award scholarships for education, family history, and certain other purposes and have family meetings every two years.