Purpose

Föreningen skall knyta samman generationerna och grenarna inom vår släkt.

Föreningen skall utgöra ett modernt nätverk av aktiva medmänniskor, som kan bidra till medlemmarnas personliga utveckling och framsteg.

Vi lyckas med detta genom att utnyttja sociala medier såsom aktiv hemsida, kommunikation genom e-post och brev samt facebook aktiviteter samt genom att arrangera släktmöten där släktingar kan träffas umgås genom olika aktiviteter.

Är du intresserad av vad föreningen har för syfte och till uppgift kan du läsa mer här SYFTE och uppgift


The purpose of the Kjellberg Society is mainly to gather its members every second year to a family gathering.