Medlemskap

Nu är vi 194 medlemmar vid senaste folkräkningen,……gå med i denna folkrörelse du med!

Glöm inte att du måste vara medlem för att kunna söka stipendium!

Så här blir du medlem!

Sänd ett mail till ordförande Jonas T Kjellberg  eller vår skattmästare Ulf Kjellberg där du anger:

Namn och fullständiga adressuppgifter samt gärna släktskap.
Betala in medlemsavgiften till kassören på bankgiro: 744-2171

Medlemsavgifter:
Ständig medlem 1600:-
Årsmedlemskap 100:-  för vuxen ≥18 år.
Årsmedlemskap   50:- för ungdomar < 18 år.

Är ni en hel familj så kostar det 250:- för hela familjen inklusive barn under 18 år.
Tänk på att de barn, som fyller 18 år, och alltså blir myndiga, skall betala egen medlemsavgift.