Bilder från Släktmöte Storeberg 1947

Klicka på länkarna nedan. Då får du upp ett inskannat fotoalbum. Tryck på högerknappen på musen så kan du rotera bilden medurs så är det lättare att titta på bilderna…..
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4

Film från släktmöten 1947 och under femtiotalet
Första släktmötet hölls 1947, efter grundandet av föreningen 1944